Haven

Zomerstalling bij GWV De Vrijbuiter

Het zomerseizoen loopt vanaf half april tot half oktober. Voor zomerstalling hebben wij op het haventerrein beschikbaar:

 • 157 waterplaatsen in boxen met verschillende afmetingen
 • 3 waterplaatsen met een bootlift (handbediend)
 • 45 (ongeveer) onoverdekte walplaatsen voor boot/trailer combinaties op stelconplaten
 • 54 walplaatsen voor Optimisten in de stelling
 • 60 (ruim) onoverdekte walplaatsen voor (jeugd)zeilboten (Splash, Laser)
 • 16 overdekte plaatsen voor zeilboot/trailer combinaties in de Grote Loods
 • 8 halfoverdekte walplaatsen voor jol zeilboten (max. lengte 4 mtr) met trailer
 • 20 (ongeveer) onoverdekte walplaatsen voor rubberboten of bijboten
 • 40 (ruim) overdekte stalling voor boottrailers (hangend, max. lengte 8 mtr.)

Algemene zomerstalling voorwaarden

Stallen van boten en/of trailers in onze verenigingshaven is uitsluitend beschikbaar voor leden.Toewijzing van stalling wordt gedaan door de administratief havencommissaris. Leden kunnen stalling aanvragen door het insturen van een schepenformulier. Dit formulier verschijnt alléén als u bent ingelogd. Na toewijzing van een stalling kunt u uw boot en/of trailer op of in de haven neerleggen. Voor identificatiedoeleinden bent u verplicht om uw boot en trailer duidelijk met uw naam of een opgegeven bootnaam e/o zeilnummer te markeren. Dit is belangrijk voor ons om de havenadministratie te kunnen controleren, maar ook voor u omdat de havenmeester in geval van beschadiging o.i.d. eenvoudig de eigenaar kan traceren. Per lidmaatschap kunt u niet meer dan één boot stallen. Wilt u bijvoorbeeld naast uw motorboot ook een rubberboot of zeilbootje op de haven stallen, dan dient u uw gewone lidmaatschap uit te breiden met een gezinslidmaatschap voor een van uw gezinsleden. De kosten voor de stalling worden per seizoen in rekening gebracht. De tariefstructuur is gebaseerd op de locatie van de stalling en het oppervlak van de boot. Leden die niet in de gemeente Wijdemeren woonachtig zijn betalen voor waterstalling tevens watertoeristenbelasting. Tarieven vindt u op de tarievenlijst die overigens alleen toegankelijk is voor leden. De toegewezen stalling wordt zonder tegenbericht elk jaar automatisch verlengd. Wijzigingen en/of opzegging dient u voor 1 februari aan de administratief havencommissaris door te geven. Bij te late opzegging kan het volledige seizoenstarief in rekening gebracht worden. Het Bestuur heeft het recht om stalling op te zeggen van leden die hun boot langdurig verwaarlozen of hun toegewezen ligplaats meer dan drie maanden onbenut laten. Op de wachtlijst staan namelijk voldoende leden die dolgraag van een ligplaats gebruik willen maken. De rechten en plichten van stallinghouders zijn vastgelegd in de volgende reglementen:

Bijzonderheden Waterstalling

In de haven van De Vrijbuiter zijn er geen twee boxen met dezelfde afmetingen. Er is ook veel variëteit in voorzieningen per box. Facturatie van stalling geschiedt op basis van bootoppervlakte. De ligplaatshouders hebben wensen betreffende in welk gedeelte van de haven zij willen liggen. Al deze factoren maken optimalisatie van de havenbenutting een continu proces, waarvoor de administratief havencommissaris de verantwoording draagt. Geen enkele ligplaatshouder kan een vaste ligplaats in de haven claimen. Maar in de regel zal een ligplaatshouder die met zijn boot 70% van het boxoppervlak bezet en zelf tevreden is, niet gevraagd worden om te verhuizen. Ligplaatshouders die met hun huidige schip graag naar elders in de haven willen verhuizen, kunnen daartoe een gemotiveerd verzoek indienen. Zij worden op de verhuislijst geplaatst. Ligplaatshouders die een kleinere boot aanschaffen en daardoor minder dan 70% van het boxoppervlak gaan bezetten, dienen er rekening mee te houden dat zij een andere box toegewezen zullen krijgen. Ligplaatshouders die een zodanig groter schip aanschaffen dat zij niet meer in hun toegewezen box passen, krijgen niet automatisch een grotere box aangeboden. Dat zou unfair zijn ten opzichte van de leden die voor een (grotere) box op de wachtlijst staan. Hebt u als ligplaatshouder plannen voor de aanschaf van een groter schip, zorg dan dat u tijdig op de wachtlijst geplaatst wordt voor een passende box. U kunt dit doen door een schepenformulier in te sturen met als opmerking “vervanging huidig schip”. De grotere boxen op de haven zijn voorzien van een elektra aansluiting. Sommige aansluitingen bestaan uit een muntautomaat. De munten zijn verkrijgbaar in het clubhuis en bij de havenmeester. De muntautomaten worden geleidelijk vervangen door aansluitingen waarvoor een vast seizoenstarief in rekening gebracht wordt. De ligplaatshouder heeft dan de keuze of hij/zij wel of niet van de elektra aansluiting met het bijbehorende tarief gebruik wenst te maken.Al jaren overstijgt het aantal aanvragen voor waterstalling ruimschoots de capaciteit van de haven. Daarom hanteren we voor toewijzing van waterstalling een wachtlijst.

Bijzonderheden onoverdekte walplaatsen

Deze stalling bevindt zich halverwege het haventerrein op de stelconplaten en is geschikt voor zeil- en motorboten op een trailer met een gewicht tot ongeveer 400 kg. Deze stalling heeft geen nummering. De havenmeester draagt zorg voor een ordelijke plaatsing van alle boten. De ervaring leert dat bij deze stalling nog wel eens de hand gelicht wordt met de verplichting om de boot en trailer duidelijk te markeren. Dat bemoeilijkt de taakuitvoering van de havenmeester en havencommissaris aanzienlijk. Voor het in en uit het water halen van de boten zijn twee hellingen beschikbaar. In principe dient dit met handkracht te gebeuren. Bij evenementen en tijdens het weekeinde zijn auto’s niet toegestaan op dit gedeelte van het haventerrein.Tot op heden hebben we alle aanvragen voor een walstalling kunnen honoreren. Er is dus geen wachtlijst!

Bijzonderheden walplaatsen jeugdboten

De Optimisten worden gestald in de stelling langs de bosrand. De Splashes worden op hun eigen wal- of wegtrailer gestald op de tegelplaats bij de helling. De jeugdbotenstalling heeft geen nummering. De havenmeester draagt zorg voor een ordelijke plaatsing van alle boten. De ervaring leert dat bij jeugdboten nog wel eens de hand gelicht wordt met de verplichting om de boot en trailer duidelijk te markeren. Dat bemoeilijkt de taakuitvoering van de havenmeester en havencommissaris aanzienlijk, en degene die zich hieraan bezondigt, maakt zich dus niet bijster populair bij deze functionarissen. Voor het opbergen van masten, gieken en andere accessoires zijn plastic pijpen beschikbaar die u zelf met een hangslot (liefst een cijferslot i.v.m. het vergeten van de sleutel) kunt afsluiten. Voor het in en uit het water halen van de jeugdboten zijn twee hellingen beschikbaar. Houdt bij stalling van boten en trailers de toegang tot de helling en tegelplaats vrij. Jeugdboten worden regelmatig vervangen en/of verwisselen van eigenaar. Om problemen met facturatie te voorkomen dient u de administratief havencommissaris van alle mutaties op de hoogte te stellen. Ook bij jeugdboten wordt de stalling automatisch verlengd naar volgende seizoenen. Het komt regelmatig voor dat we leden factureren voor een (niet opgezegde) stalling van een bootje dat al verkocht is. Laat u dat niet overkomen! Officieel loopt het zomerseizoen van half april tot half oktober. Het wedstrijd- en trainingseizoen van de jeugdzeilers begint de laatste jaren steeds vroeger en eindigt later. Daarom staan we de actieve wedstrijdzeilers toe om hun bootjes op de haven te stallen van begin maart tot eind november zonder aanvullende kosten. Het is staand beleid van De Vrijbuiter om aan jeugdboten nooit stalling te weigeren. Dus geen wachtlijst voor jeugdboten!

Bijzonderheden overdekte plaatsen voor zeilboot/trailer combinaties in de Grote Loods

De boot/trailer combinaties die in de Grote Loods gestald zijn, maken voor in en uit het water gaan gebruik van de kraan. Bediening geschiedt door de ligplaatshouders zelf. Daarvoor is geen apart kraangeld verschuldigd. De eigenaren van deze boten dienen wel eerst door de havenmeester geïnstrueerd te worden in het veilige gebruik van de kraan. Voor stalling in de Grote Loods zijn momenteel enkele plekken vrij.  

Bijzonderheden halfoverdekte walplaatsen voor jol zeilboten (max. lengte 4 mtr) met trailer

Deze stalling is speciaal ingericht voor 12 voets jollen en bevindt zich op de tegelplaats bij de helling. Voor deze stalling hanteren we momenteel een wachtlijst. 

Bijzonderheden onoverdekte walplaatsen voor rubberboten of bijboten

De reglementen bepalen dat de stalling van een bijboot (extra boot), tot een maximaal oppervlak van drie vierkante meter, naast een grotere boot, op één lidmaatschap geregistreerd kan worden. Een Optimist meet drie vierkante meter. Sommige Optimisten zijn dus als bijboot ingeschreven. Als de betreffende Optimist zeiler deelneemt aan het Jeugdzeilen is het overigens makkelijker om de Optimist op naam van de jeugdzeiler te registreren. Voor deelname aan het Jeugdzeilen is namelijk ook een Jeugdlidmaatschap vereist. Voor rubber- en bijboten die groter zijn dan drie vierkante meter, en dat zijn de meeste, is dus een separaat (gezins)lidmaatschap benodigd. Voor rubber- en bijboten die op de haven gestald worden, geldt het normale stallingtarief. Ook alle andere stallingvoorwaarden, inclusief automatische verlenging naar volgende seizoenen, zijn op deze boten van toepassing. Een aparte regeling is van toepassing op rubberboten die gestald worden op of aan een moederschip, en rubberboten die slechts een klein gedeelte van het seizoen op de haven gestald worden. Deze boten komen in aanmerking voor een korting van 50% op het normale stallingtarief. Hiervoor gelden de volgende condities: 

 1. Aanmelden per e-mail bij de administratief havencommissaris o.v.v. naam, type, kleur en afmetingen boot plus naam en type motor en wijze van stalling.
 2. De aanmelding heeft betrekking op één seizoen. Als u in daaropvolgende jaren wederom de rubberboot onder deze condities wilt stallen, dan dient u de aanmelding te herhalen.
 3. Pas na ontvangst van de toestemming van de administratief havencommissaris mag de rubberboot op de haven geplaatst worden. De locatie kunt u in overleg met de havenmeester bepalen.
 4. Voor deze stalling is geen separaat lidmaatschap benodigd.

Voor alle soorten bijboten en rubberboten geldt de verplichting dat zij duidelijk gemarkeerd moeten zijn met een opgegeven bootnaam of naam van de eigenaar.

Bijzonderheden overdekte stalling voor boottrailers (max. lengte 8 mtr.)

Vanwege ruimtegebrek is er op het haventerrein geen voorziening om losse trailers langdurig (=langer dan een paar dagen) op de begane grond te stallen. Aan leden die hun boottrailer een groot gedeelte van het zomerseizoen niet hoeven te gebruiken biedt De Vrijbuiter wel de mogelijkheid om deze tegen een vast tarief op te laten hangen in de autoboxen. De trailer hangt daar veilig, hoog en droog. Het ophangen is een arbeidsintensieve klus voor de havenmeester. Daarom is het nadrukkelijk de bedoeling dat de trailer, eenmaal opgehangen, daar ook de rest van het seizoen blijft. Trailerstalling moet u per seizoen opgeven. Dit kan bij de havenmeester en de administratief havencommissaris. Er geldt geen automatische verlenging naar volgende seizoenen. Markeert u a.u.b. de trailer met uw naam om een zoekplaatje te voorkomen. 

Logo GWV De Vrijbuter
Gooise Watersport Vereniging
De Vrijbuiter

Volg ons via: