Haven

Parkeren

Het terrein van onze vereniging is in principe uitsluitend toegankelijk voor leden. Vandaar dat bij de toegangsweg een slagboom is geplaatst. Voor het bedienen van deze slagboom kan ieder lid van 18 jaar en ouder tegen betaling een magneetpas verkrijgen. Deze pas geeft recht op toegang en parkeren van één auto. De toegangscomputer staat daarom per pas maar één passage van een auto toe.

De bel bij de slagboom is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en leveranciers. Zorg dat uw pas in de auto ligt en als u uw pas vergeten bent, neem uw verlies en parkeer uw auto elders.

Leden die mensen introduceren op De Vrijbuiter zullen hun gasten moeten informeren dat parkeren op De Vrijbuiter niet mogelijk is.

Bij evenementen hebben deelnemers van buiten De Vrijbuiter ook toegang tot het terrein.

Ga a.u.b. efficiënt met de beschikbare parkeergelegenheid om, want op mooie dagen in het weekeinde wil het wel eens gebeuren dat het terrein behoorlijk vol komt te staan.

Het haventerrein voorbij de tweede slagboom (gesitueerd halverwege het pad naar het clubhuis) is aangewezen als verkeersluwe zone. Alleen bij de volgende uitzonderingen is het toegestaan om verder te rijden:

  • Het winterseizoen, indien de tegelplaats als parkeerterrein fungeert;
  • Leden van De Vrijbuiter met een mindervalide parkeerkaart (kaart moet zichtbaar zijn);
  • Leveranciers;
  • Clubhuisbeheerder;
  • Leden van De Vrijbuiter die hun auto gebruiken voor aan- en afvoer van boottrailer;
  • Personen met toestemming van havenmeester en/of bestuur.

Let op: Parkeren op het gras is absoluut niet toegestaan!

Het verkrijgen van een parkeerpas

U kunt € 38,00 overmaken op rekeningnr. NL93RABO 012.35.51.064 t.n.v. GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht. Vermeldt op deze overschrijving "Aanvraag Parkeerpas" en uw lidnummer. De parkeerpas wordt u na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk toegestuurd.

WERKING PARKEERPAS

De parkeerpas moet bij aankomst en vertrek tegen de paslezer gehouden worden om de slagboom te openen; ook als de boom reeds open staat. Uw passage blijft 24 uur geregistreerd.

Wanneer u problemen ondervindt met uw pas, vragen wij u contact op te nemen met de havenmeester of diens vervanger via de meldknop bij de slagboom.

parkeerpas FUNCTIONEERT NIET

Als uw parkeerpas ook na de 24 uurs reset en/of de hulp van de havenmeester niet meer functioneert, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen door de oude met een begeleidend briefje, voorzien van uw naam en lidnummer, op te sturen naar De Vrijbuiter t.a.v. de administratie. Een onbeschadigde pas wordt kosteloos omgeruild voor een nieuwe.

parkeerpas KWIJT OF BESCHADIGD

Wanneer u de pas kwijt bent of deze beschadigd is, kunt u een nieuwe parkeerpas aanvragen. Bedenk wel dat uitgifte van een nieuw pasje weer € 38,00 kost en dat het oude pasnummer geblokkeerd wordt in de toegangscomputer. Maak € 38,00 over op rekeningnr. NL93RABO 012.35.51.064 t.n.v. GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht. Vermeldt op deze overschrijving "Nieuwe Parkeerpas" en uw lidnummer. De parkeerpas wordt u na ontvangst van de betaling spoedig opgestuurd.

Regeling minder valide parkeerontheffing

Achter de tweede slagboom zijn 4 parkeerplaatsen beschikbaar. 1 op het grindgedeelte en 3 op het geasfalteerde gedeelte links hiervan. De 3 parkeerplaatsen op het geasfalteerde deel zijn gereserveerd voor mindervalide personen die in het bezit zijn van een ontheffingskaart. De parkeerplaats op het grindgedeelte is gereserveerd voor een horecamedewerker.

Tijdens het parkeren dient de ontheffingskaart zichtbaar te zijn. Indien alle parkeerplaatsen bezet zijn, verleent het bezit van een ontheffingskaart geen rechten. De uitgifte van ontheffingskaarten geschiedt op aanvraag, door de administratie. Een aanvraag kunt u, onder opgave van reden en de gewenste termijn, richten aan het bestuur via rootnak.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

Afhankelijk van het gebruik kan een ontheffingskaart tijdelijk geldig zijn, dan wel tot 31 december van enig jaar. Voor het daaropvolgende jaar dienen kaarten opnieuw aangevraagd te worden en zullen alleen verstrekt worden onder inlevering van een eventueel verstrekte oude kaart. Ontheffingskaarten kunnen zonder opgaaf van reden door het bestuur ingetrokken worden.

PARKEREN HUURDER LAGERWAL

Op het parkeerterrein direct voor de tweede slagboom is een parkeerplaats gereserveerd voor de huurder van Lagerwal. Dit staat aangegeven met een bordje.

Anders

Heeft u vragen, opmerkingen of problemen met de parkeerkaart, neem dan contact op met de administratief havencommissaris, e-mail: nestaalpgil.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

 

Goed

Foto vb autostalling goed

Fout

Foto vb autostalling
Logo GWV De Vrijbuter
Gooise Watersport Vereniging
De Vrijbuiter

Volg ons via: