Haven

Parkeren

Het terrein van onze vereniging is in principe uitsluitend toegankelijk voor leden en genodigden. Vandaar dat bij de toegangsweg een slagboom is geplaatst. Voor het bedienen van deze slagboom kan ieder lid van 18 jaar en ouder tegen betaling een magneetpas verkrijgen. Deze pas geeft recht op toegang en parkeren van één auto. De toegangscomputer staat daarom per pas maar één passage van een auto toe. Ga a.u.b. efficiënt met de beschikbare parkeergelegenheid om, want op mooie dagen in het weekeinde wil het wel eens gebeuren dat het terrein behoorlijk vol komt te staan.

Het haventerrein voorbij de tweede slagboom (gesitueerd na de overdekte auto boxen) is aangewezen als verkeersluw gebied. Alleen bij de volgende uitzonderingen is het toegestaan om verder te rijden:

  • Het winterseizoen, indien de tegelplaats als parkeerterrein fungeert
  • Leden van De Vrijbuiter met een minder valide parkeerontheffing kaart(kaart moet zichtbaar zijn achter de voorruit. (Voor verkrijging ontheffing, zie hieronder)
  • Leveranciers
  • Huurder van Lagerwal
  • Clubhuisbeheerder
  • Leden van De Vrijbuiter die hun auto gebruiken voor aan- en afvoer van boottrailer
  • Personen met toestemming van havenmeester en/of bestuur.

Het verkrijgen van een parkeerpas

U kunt € 31,00 overmaken op rekeningnr. NL93RABO 012.35.51.064 t.n.v. GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht. Vermeldt op deze overschrijving "Aanvraag Parkeerpas" en vermeldt tevens uw lidnummer. De parkeerpas wordt u na ontvangst van de betaling, samen met een uitleg over het gebruik ervan, zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Wat te doen als uw parkeerpas niet functioneert

Soms hebben leden hun pas gebruikt om de boom te openen bij aankomst, maar vergeten om bij vertrek het pasje langs de paslezer te houden omdat de slagboom al open stond. Het pasje blijft dan voor een periode van 24 uur geregistreerd staan als zijnde op de haven. Deze registratie wordt 24 uur later automatisch reset. Wilt u binnen die periode van 24 uur wederom de slagboom openen vanaf de straatkant, dan zult u de assistentie van de havenmeester moeten inroepen m.b.v. de meldknop bij de slagboom. Als uw parkeerpas ook na de 24 uurs reset en/of de hulp van de havenmeester niet meer functioneert, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen door de oude met een begeleidend briefje, voorzien van uw naam en lidnummer, op te sturen naar De Vrijbuiter t.a.v. de administartie. Een onbeschadigde pas wordt kosteloos omgeruild voor een nieuwe.

Wat te doen als uw parkeerpas kwijt of beschadigd is

U kunt een vervangende parkeerpas aanvragen. Bedenk wel dat uitgifte van een nieuw pasje weer € 31,00 kost, en dat het oude pasnummer geblokkeerd wordt in de toegangscomputer. Dus het loont de moeite om nog eens goed te zoeken.
Wilt u een nieuw pasje hebben; maak dan € 31,00 over op rekeningnr. 41.91.38.080 t.n.v. GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht. Vermeldt op deze overschrijving "Vervanging Parkeerpas" en uw lidnummer. De parkeerpas wordt u na ontvangst van de betaling spoedig opgestuurd.

Regeling minder valide parkeerontheffing

Achter de tweede slagboom zijn ca. 7 parkeerplaatsen beschikbaar. 4 op het grindgedeelte en 3 op het geasfalteerde gedeelte links hiervan. Het geasfalteerde deel is gereserveerd voor; de clubhuisbeheerder, de huurder van Lagerwal en van maandag t/m vrijdag voor de administratie. Het grindgedeelte is beschikbaar voor minder valide personen die in het bezit zijn van een ontheffingskaart.

Tijdens het parkeren dient de ontheffingskaart zichtbaar links voor op het dashbord te liggen. Indien alle parkeerplaatsen bezet zijn, verleent het bezit van een ontheffingskaart geen rechten.De uitgifte van ontheffingskaarten geschiedt op aanvraag door de administratie. Aanvraag kunt u, onder opgave van reden en gewenste termijn, richten aan het bestuur via rootnak.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

Afhankelijk van het gebruik kan een ontheffingskaart tijdelijk geldig zijn, dan wel tot 31 december van enig jaar. Voor het daaropvolgende jaar dienen kaarten opnieuw aangevraagd te worden en zullen alleen verstrekt worden onder inlevering van een eventueel verstrekte oude kaart. Ontheffingskaarten kunnen zonder opgaaf van reden door het bestuur ingetrokken worden.

Anders

Heeft u andere vragen, opmerkingen of problemen met de parkeerkaart, neem dan contact op met de administratief havencommissaris, e-mail: nestaalpgil.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

 

Goed

Foto vb autostalling goed

Fout

Foto vb autostalling
Logo GWV De Vrijbuter
Gooise Watersport Vereniging
De Vrijbuiter

Volg ons via: