Haven

Winterstalling

Het winterseizoen loopt vanaf half oktober tot half april. Voor winterstalling hebben wij op het haventerrein de volgende capaciteit:

 • Ongeveer 15 overdekte stallingsplaatsen voor schepen met verschillende afmetingen en een lengte tot 9 meter in de Grote Loods.
 • 45 half overdekte stallingsplaatsen voor schepen met een lengte tot 7 meter in de autoboxen.
 • 35 overdekte plekken voor Splashes, Lasers, Solo's en andere kleine open zeilboten op waltrailer, hangend in de autoboxen.
 • 5 onoverdekte plekken voor grote zeilboten met staande mast op het parkeerterrein bij de kraan.
 • 8 half-overdekte stallingsplaatsen voor zeilboten (max. lengte 4 meter) met waltrailer in de Jollenstalling.
 • 70 (ongeveer) onoverdekte stallingsplaatsen op een bok (van De Vrijbuiter) of op een eigen trailer, voor zeil- en motorboten op de verschillende parkeerplaatsen.
 • veel onoverdekte stalling in het water.
 • veel onoverdekte stallingsplaatsen op het gras en de tegelplaatsen voor kleine bootjes met eigen trailer.
 • 50 (ongeveer) half overdekte stallingsplaatsen voor Optimisten in het Optimistenrek.
 • 20 (ongeveer) overdekte stallingsplaatsen voor losse masten in de Grote Loods.

Algemene condities winterstalling

Stallen van boten en/of trailers op ons haventerrein is uitsluitend beschikbaar voor leden. Voorrang voor winterstalling hebben leden die ook over een zomerstalling op de haven beschikken. De capaciteit van onze winterstalling is echter dusdanig groot dat we ieder jaar ook veel schepen van (nog) niet-zomerstalling houders kunnen herbergen. Toewijzing van stalling wordt gedaan door de administratief havencommissaris. Leden kunnen stalling aanvragen door het insturen van een schepenformulier. Dit formulier verschijnt alléén als u bent ingelogd. Na toewijzing van de stalling kunt u uw boot en/of trailer op het daarvoor geëigend tijdstip aanbieden aan de havenmeester voor de winterberging. Zie voor details de planning winterberging, die ieder jaar tijdig gepubliceerd wordt. De kosten voor de stalling worden per seizoen in rekening gebracht. De tariefstructuur is gebaseerd op de locatie van de stalling en het oppervlak van de boot. Tarieven kunt u raadplegen op de tarievenlijst op deze site, die overigens alleen toegankelijk is voor leden. De toegewezen stalling wordt zonder tegenbericht elk jaar automatisch verlengd. Wijzigingen en/of opzeggingen dient u vóór 1 september aan de administratief havencommissaris door te geven per e-mail naar nestaalpgil.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl Bij te late opzegging kan het volledige seizoen-tarief in rekening gebracht worden. Ieder jaar zal er tijdig een rooster gepubliceerd worden met nadere informatie en data van de berging c.q. het te water laten van de schepen. De periode tussen zomer- en winterstalling v.v. bedraagt ongeveer vijf weken. In deze tijd is de havenmeester met een team van vrijwilligers druk bezig met het verplaatsen van de boten. Eigenaren van grotere schepen zijn verplicht om assistentie te verlenen bij de berging en het te water laten van hun schip.

Voor alle (bij)boten geldt de verplichting dat zij duidelijk gemarkeerd moeten zijn met een bootnaam, kenmerk en/of naam van de eigenaar, zoals bekend in de schepenadministratie.

Klussen aan de schepen en Schildersloods

In beperkte mate is het toegestaan om op de haven (jaarlijks) onderhoud te plegen aan de schepen. Bij twijfel over de toelaatbaarheid van voorgenomen onderhoud kunt u contact opnemen met de havenmeester. Voor groot onderhoud heeft onze haven een verwarmde schildersloods beschikbaar. Schepen tot een lengte van ongeveer 11 meter passen er in. Leden kunnen deze loods voor een periode van één dag tot meerdere weken huren. De havenmeester beheert de reserveringen voor de schildersloods. Deze schildersloods is overigens het hele jaar door beschikbaar. Ook in het zomerseizoen!

Tijdens het onderhoud op de wal dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Tijdens alle werkzaamheden aan uw schip, zoals schuren, afkrabben en schilderen, dient u een afdekzeil onder uw schip te leggen (niet toegestaan bij harde wind, want dan waait alles weg). Direct na genoemde werkzaamheden, dient u het vuil c.q. stof te verzamelen en het afdekzeil weer te verwijderen, zodat het los materiaal niet kan weg waaien.
 • Onderhoudsmaterialen mogen niet onbeheerd onder of bij het schip staan.
 • Chemisch afval en afgewerkte olie dient ook door u zelf te worden afgevoerd.
 • Bij stalling met een staande mast dient u het lopend want vast te maken aan de verstaging om klapperen bij harde wind tegen te gaan.
 • Werkzaamheden met een schuurmachine zijn alleen toegestaan indien het schuurstof direct wordt afgezogen en opgevangen; overleg met de havenmeester is noodzakelijk. Denk ook aan de buurman die misschien aan het lakken of schilderen is!
 • Las- en slijpwerkzaamheden zijn in principe verboden in verband met brandgevaar en mogelijke schade aan andere schepen. U dient hiervoor expliciet toestemming te vragen aan de havenmeester.
 • Door u veroorzaakte verontreinigingen op het terrein dienen direct te worden gemeld aan de havenmeester en door u te worden verwijderd.

Bijzonderheden overdekte plaatsen in de Grote Loods en autoboxen

Voor deze stallingen zijn er vaak meer boten aangemeld dan er plekken beschikbaar zijn. Eind september maakt de administratief havencommissaris een planning voor de overdekte stalling. Leden die zich hiervoor aangemeld hebben maar nog geen zekerheid hebben, worden dan ingelicht over het al dan niet beschikbaar zijn van deze stalling voor hun schip. Voor deze stalling hanteren we momenteel een wachtlijst.

Bijzonderheden overdekte plaatsen hangend in de autoboxen

Een mooi droge en veilige plek voor uw kleine boot. U dient er echter wel rekening mee te houden dat deze stalling als eerste gevuld wordt. En dat uw boot, eenmaal in de stalling geplaatst, niet meer te bereiken is als u bijvoorbeeld onderhoud zou willen verrichten. Want de begane grond wordt gevuld met andere schepen; meestal op een bok en dus niet mobiel.

Bijzonderheden onoverdekte walplaatsen voor grote schepen bij de kraan

Afspraken met onze buren beperken de mogelijkheden voor stalling met staande mast op dit stukje parkeerterrein tot vijf posities. Meestal zijn deze al vroegtijdig vergeven. Op dit parkeerterrein stallen we ook de schepen die meer dan 4000 kg wegen. Deze schepen worden met een mobiele kraan op de zogeheten Takeldag uit en in het water gehesen.

Bijzonderheden onoverdekte walplaatsen

Schepen met een totaal gewicht van maximaal 4000 kg kunnen we met behulp van de eigen kraan en botenkar stallen op de diverse parkeer- en tegelplaatsen op het haventerrein. De Vrijbuiter heeft een groot aantal bokken ter beschikking, waarop de schepen veilig geplaatst kunnen worden.

Bijzonderheden Waterstalling

Steeds meer leden kiezen ervoor om hun schip ook in het winterseizoen in het water te laten liggen. Het is de goedkoopste stalling. U dient er echter wel rekening mee te houden dat u bij een vorstperiode mogelijk schade aan uw boot kunt oplopen. De vereniging biedt geen voorziening om bij vorst alsnog uw boot op de wal te plaatsen. Uiteraard zullen we proberen om schades te helpen voorkomen.

Bijzonderheden onoverdekte walplaatsen Jeugdboten

Het vaarseizoen van het Jeugdzeilen wordt met het toenemen van de gemiddelde temperatuur, steeds langer. Tot ver in november kunnen zij onder begeleiding trainen en in maart vangen vaak de Voorjaarstrainingen alweer aan. De deelnemers aan de najaars- en voorjaarstrainingen kunnen hun bootjes gedurende deze periode kosteloos op het grasveld bij Lagerwal stallen. Voor Jeugdboten die tussen 1 december en 1 maart op het haventerrein gestald worden, is het reguliere winterstallingtarief verschuldigd.

Bijzonderheden overdekte stalling voor Optimisten

De Optimisten worden gestald in het Optimistenrek. Ook Optimisten dienen voor de winterstalling aan- c.q. afgemeld te worden. Optimisten die zich per 1 december nog op het haventerrein bevinden, maar niet zijn aangemeld voor winterstalling, worden alsnog voor winterstalling gefactureerd. Masten en andere accessoires kunt u ook in het winterseizoen in de opbergpijpen laten zitten. Advies om Optimisten zo hoog mogelijk en omgekeerd in het Optimistenrek te leggen, met eventueel de waltrailer erop, en het geheel met een sjorband aan het rek vast te maken.

Lees hier tips om uw boot winterklaar te maken!

 

Impressie

IMG 2466rez
IMG 2467rez
Logo GWV De Vrijbuter
Gooise Watersport Vereniging
De Vrijbuiter

Volg ons via: