Clubhuis Verkleind

Opzeggen lidmaatschap GWV De Vrijbuiter

Natuurlijk vinden we het heel jammer dat je je lidmaatschap van onze vereniging GWV De Vrijbuiter wilt opzeggen! Om dit proces te versoepelen kun je gebruik maken van onderstaand formulier. Het opzeggen van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het vereningsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dat betekent dat als je voor een verenigingsjaar wilt opzeggen, dat je dat vóór 1 december moet aangeven. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Logo GWV De Vrijbuter
Gooise Watersport Vereniging
De Vrijbuiter

Volg ons via: