Clubhuis Verkleind

Lid worden

U heeft belangstelling getoond om lid te worden van de Gooise Watersport Vereniging De Vrijbuiter, hetgeen wij zeer op prijs stellen. 

De watersportvereniging is opgericht in 1922, heeft ca. 700 leden en is zeer actief daar waar het gaat om wedstrijdzeilen, de opleiding hiervoor en vele bijzondere gezelligheids- evenementen. Door een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn wij in staat om vernieuwingen, uitbreidingen en onderhoud aan de totale accommodatie voor een groot deel in eigen beheer uit te voeren. Voor de verschillende activiteiten en bezigheden zijn diverse commissies actief zoals voor het wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien, evenementen, het onderhoud van het terein en de haven, financiën en de website. Op het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u aangeven waar u wellicht bij zou willen helpen.

Het Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanvang voor het lidmaatschap kan het gehele jaar door. Het aanmeldingsformulier kunt u vinden in de menubalk onder 'lid worden'. Middels dit schema kunt u zien welk soort lidmaatchap voor u van toepassing is. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen zal op het in ons clubgebouw aanwezige mededelingenbord en onze website uw naam worden gepubliceerd. Leden hebben dan gedurende 14 dagen de gelegenheid eventueel bezwaar tegen uw toelating aan te tekenen. Na deze twee weken ontvangt u normaliter een bericht dat u bent aangenomen als lid.

Onze vereniging kent sinds haar oprichting in 1922 het begrip entreegeld. Dit is een eenmalig bedrag dat in rekening wordt gebracht als je je als nieuw lid aanmeldt. De hoogte van het bedrag is te vinden in de tarievenlijst. Alle leden die lid zijn van de vereniging of lid zijn geweest, hebben dit entreegeld 'ingebracht'. Het entreegeld komt ten goede aan de Algemene Middelen van de vereniging van waaruit doorgaans lange termijn investeringen in met name onroerende zaken worden gedaan. Het entreegeld wordt bij beeindiging van het lidmaatschap niet gerestitueerd.

Uw lidmaatschap geeft u helaas niet automatisch recht op een ligplaats. Nadat uw lidmaatschap is geëffectueerd en u een ligplaats wenst, kunt u het daarvoor bestemde schepenformulier invullen. Dit formulier kunt u vinden op de homepage onder “Haven”. Onze administratief havencommissaris kan u dan een ligplaats toewijzen of op de wachtlijst voor een ligplaats plaatsen indien er nog geen plek beschikbaar is. Voor de ligplaatsen in het water is een wachtlijst. Afhankelijk van de afmetingen van uw boot kan de wachttijd oplopen tot enkele vaarseizoenen. Het e-mailadres van de administratief havencommissaris is: nestaalpgil.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

Minderjarigen kunnen uitsluitend lid worden van de vereniging tezamen met een ouder lidmaatschap. Dit betekent in de praktijk dat u meerdere aanmeldingsformulieren moet insturen. Één voor u, als ouder, voor gewoon lidmaatschap en één voor ieder kind dat u als jeugdlid wilt aanmelden. Voor informatie over het jeugdzeilen kunt mailen naar neliezdguej.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

Als punt van aandacht wijzen wij erop dat honden op het terrein van de vereniging niet los of aangelijnd mogen lopen. Vervoer tussen het parkeerterrein en uw schip kan middels speciale hondenkarren.

Ons terrein is afgesloten middels een slagboom, voor doorgang kunt u per lidmaatschap tegen betaling een parkeerpas krijgen, dit geldt niet voor jeugdleden. Als u zich aanmeldt, een kijkje op de haven wilt nemen of iets wilt gebruiken in het clubhuis kan dat natuurlijk, meldt u zich hiervoor dan even aan bij onze havenmeester, Mark Kroneman, tel. 06-54730303.

Wij vertrouwen u met deze informatie alvast van dienst te zijn geweest en hopen u spoedig als nieuw lid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Secretaris

siraterces.[antispam].@gwvdevrijbuiter.nl

Impressie

IMG 2533
Roeien 2
IMG 3082 (Medium)
Herst clubhuis
Logo GWV De Vrijbuter
Gooise Watersport Vereniging
De Vrijbuiter

Volg ons via: